LAYİHƏ HAQQINDA

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.09.2006-ci il tarixli, 1697 saylı sərəncamı ilə təsdiq olunmuş "Azərbaycan  Respublikasında Ekoloji vəziyyətin yaxşılmaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər planı" çərçivəsində ümumi sahəsi 221 hektar olan Bakı Ağ Şəhər Şəhərsalma Əsaslandırılmasının Baş Planı hazırlanmışdır. Bu layihənin reallaşdırılması ilə Qara Şəhərin sənaye siması keçmişdə qalacaq və yerini öz təkrarolunmaz cizgiləri ilə regionda aparıcı mövqe tutan Bakı Ağ Şəhər adlı harmoniya və rahatlığ məkanına verərək, Bakı şəhərinin yeni müasir mərkəzinə çevriləcəkdir.   

 

"Bakı Ağ Şəhər" layihəsinin şimaldan perspektiv görüntüsü

 

 

"Bakı Ağ Şəhər" layihəsinin cənubdan perspektiv görüntüsü